CN เจิ้งโจว-ซีอาน-ลั่วหยาง-เหอหนาน 6D5N

CN เจิ้งโจว-ซีอาน-ลั่วหยาง-เหอหนาน 6D5N
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-062WTCGOWE
กำหนดการเดินทาง :  ธันวาคม 2561
สายการบิน :   Thai Smile (WE)
 

 
DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) • เจิ้งโจว
                 
(-/-/-)

DAY 2 :    เจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน
                 • หุบเขาผาหินแดงหงสือเสีย • ซินหมี่

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    ซินหมี่ • เติงฟง • วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า)
                 • ป่าเจดีย์ • ชมโชว์การแสดงกังฟู
                 • ศาลเจ้ากวนอู

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    ถ้ำหลงเหมินสือคู (รวมรถไฟฟ้า) • หลิงเป่า
                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    หลิงเป่า • ซีอาน • สุสานทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้
                
(รวมรถไฟฟ้า) • จัตุรัสหอกลองหอระฆัง
                 • เกี๊ยวซีอาน • ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 6 :    ซีอาน • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • กำแพงเมืองโบราณ
                 • รถไฟความเร็วสูง • เจิ้งโจว • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
                 (เช้า/-/-)

วันเดินทาง ราคา
25-30  ธันวาคม 2561 32,900
28-02  มกราคม 2562 32,900
29-03  มกราคม 2562 32,900