CN ฮาร์บิ้น-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6D4N

CN ฮาร์บิ้น-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6D4N
ราคา: 45,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-050WTHRBCA
กำหนดการเดินทาง :  ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน :   Air China (CA)
 

                   
DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
                 
(-/-/-)

DAY 2 :    กรุงเทพฯ • ปักกิ่ง →ต่อเครื่อง→ • ฮาร์บิ้น
                 • อุทยาน Volga Manor (หมู่บ้านรัสเซีย)

                 (-/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    Volga Manor • China Snow Town 
                 • หมู่บ้านหิมะ หรือหมู่บ้านดอกเห็ด
                 (รวมรถแบตเตอร์รี่)

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    หมู่บ้านหิมะ • ยาบูลิ • ฮาร์บิ้น
                 • ถนนโบราณจงหยาง • Ice Palace

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    โบสถ์เซนต์โซเฟีย • อนุสาวรีย์ฝังหง
                 • สวนสตาลิน • เกาะพระอาทิตย์
                 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

                 (เช้า/กลางวัน/-)

DAY 6 :    สวนเสือโคร่งไซบีเรีย • พิพิธภัณฑ์เบียร์
                 • ฮาร์บิ้น • ปักกิ่ง →
ต่อเครื่อง→ • กรุงเทพฯ
                 (สุวรรณภูมิ)

                 (เช้า/กลางวัน/-)

วันเดินทาง ราคา
19-24  ธันวาคม 2561 45,900
15-20  มกราคม 2562 47,900
29-03  กุมภาพันธ์ 2562 47,900
12-17  กุมภาพันธ์ 2562 47,900