CN ฉงชิ่ง-อุทยานแห่งชาติอู่หลง-ว่านเซิ่น 4D3N

CN ฉงชิ่ง-อุทยานแห่งชาติอู่หลง-ว่านเซิ่น 4D3N
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-016WTCKGWE
กำหนดการเดินทาง :  พฤศจิกายน 2561
สายการบิน :  Thai Smile (WE) 
 
DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) • ฉงชิ่ง • อู่หลง
                 
(-/-/เย็น)

DAY 2 :    ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) • อุทยานหลุมฟ้า
                 สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอร์รี่)
                 • ระเบียงกระจก

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    อู่หลง • ว่านเซิ่น • สะพานกระจกลอยฟ้า
                 • ฉงชิ่ง
                 
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว • พิพิธภัณฑ์ซานเสีย 
                 • มหาศาลาประชมคม (ชมด้านนอก) • ฉงชิ่ง
                 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
                
(เช้า/กลางวัน/-)

วันเดินทาง ราคา
22-25  พฤศจิกายน 2561 19,900