CN ฉงชิ่ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 ดาว 5D4N

CN ฉงชิ่ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 ดาว 5D4N
ราคา: 36,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-009WTCKGFD
กำหนดการเดินทาง :  พฤศจิกายน 2561
สายการบิน :  Thai AirAsia (FD)
 
 DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) • ฉงชิ่ง • หงหยาต้ง
                 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย • ลงเรือสำราญ
                 
(-/กลางวัน/เย็น)

DAY 2 :    ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง • เจดีย์สือเป่าไจ้
                 • งานเลี้ยงต้อนรับ

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง • ชวีถังเสีย
                 • อู๋เสีย • เสินหนงซี • กัปตันเลี้ยงอำลา 
                 • ประตูน้ำ 5 ชั้น 
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า • อวี๋ซาง • อู่ฮั่น
                 
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    อู่ฮั่น • ถนนสายซากุระ (ตามฤดูกาล)
                 • หอนกกระเรียนเหลือง • วัดโบราณกุยหยวน
                 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันเดินทาง ราคา
11-15  พฤศจิกายน 2561 36,900
25-29  พฤศจิกายน 2561 36,900