เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ไทย เออีซี เซ็นเตอร์ จำกัด
จากประสบการทำงานเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยว และงานมาบริการ มากว่า 30 ปี จึงได้รวบรวมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆเกี่ยวกับงานบริการท่องเที่ยว และได้เปิด บริษัท ครีเอทิวิตี้ คอนฟิเด้นท์ ฮอลิเดย์ จำกัด  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ขึ้นมา เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/05866 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อต้องการนำเสนอรายการท่องเที่ยว การบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการ สร้างความประทับใจในการบริการของเรา และในช่วงปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งกลุ่ม AEC ขึ้นมา เพื่อรวมกลุ่มประเทศต่างๆให้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญนี้ และต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแถบประเทศ AEC เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ทางบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น บริษัท ไทย เออีซี เซ็นเตอร์ จำกัด  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

    บริษัท ไทย เออีซี เซ็นเตอร์ จำกัด ยังเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ และต้องการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศด้วยเช่นกัน เรามีการจัดโปรแกรมทัวร์หน้าร้าน และกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปอบรมสัมมนา แรลลี่ทัวร์ กรุ๊ปท่องเที่ยวประจำปี กรุ๊ปศึกษาดูงาน งานผ้าป่ากฐิน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองไทยเราอีกด้วย ทางบริษัทไทย เออีซี เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่สมาชิก ADT1-0985-0260 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

    ผู้บริหารของบริษัท ยังเป็นผู้บริหารของ หจก. วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก้ เซอร์วิส, บริษัท วีคเอนท์ ทัวร์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์ ทราเวล ดีไลท์ จำกัด และยังเคยเป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัท พับบริค ฮอลิเดย์ จำกัด อีกด้วย

การให้บริการของบริษัท
1.บริการทัวร์ท่องเที่ยวภายในประเทศ และทัวร์อินบราวน์ ทั้งทัวร์หน้าร้าน กรุ๊ปเหมา งานอบรมสัมมนา งานท่องเที่ยวประจำปี แรลลี่ทัวร์ ศึกษาดูงาน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆภายในประเทศ
2.บริการทัวร์ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและประเทศนั้นๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนมธรรมเนียมประเทศ และเปิดโลกกว้างทั้ง พม่า ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์  
3.บริการท่องเที่ยวและรับยื่นวีซ่าในประเทศจีน ทั้งเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม เส้นทางท่องเที่ยวเปิดใหม่ ทุกมณฑล ทุกเมือง เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง ฉางซา ฉงชิ่ง ซีอาน เซินเจิ้น กุ้ยหลิน อีกมากมาย
4.บริการทัวร์ท่องเที่ยวทั้งในทวีปเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า อินเดีย ภูฏาน, กลุ่มตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ตุรกี จอร์แดน อียิปต์ อิหร่าน จอร์เจีย, ทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี่ สเปน โปรตุเกส เยอรมัน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม รัสเซีย, ทวีปอเมริกาเหนือ เช่น อเมริกา แคนาดา, ทวีปออสเตรเลีย เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
5.บริการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปท่องเที่ยว กรุ๊ปสัมมนา กรุ๊ปดูงาน ทั้งในและต่างประเทศทุกเส้นทาง ทุกประเทศ ตามงาบประมาณ
6.บริการให้คำปรึกษาและรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก
7.บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก
8.บริการรับจองห้องพัก ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถบัส เช่ารถ ทั่วโลก
9.บริการให้เช่ารถตู้ปรับอากาศ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น แบบวีไอพี ทั่วประเทศไทย

      
จุดมุ่งหมายของบริษัท
      1. ต้องการพัฒนาและบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ๆ ให้กับนักเดินทางท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งสร้างมิติใหม่ด้านการเดินทางอยู่ตลอดเวลา
      2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อมิตรประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีต่อประเทศนั้นๆ
      3. มุ่งสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีศักยภาพ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานสูงทัดเทียมนานาอารยประเทศ
      4. มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งได้ประโยชน์กับการเดินทางมากที่สุดให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป
      5. ประสานงานและนำสื่อมวลชน เดินทางไปเก็บข้อมูลข่าวสารของแต่ละสถานที่มาเผยแพร่ให้สาธารณชน อันเป็นช่องทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางเอง
      6. ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถที่จะดำเนินการได้เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม


นโยบายบริษัท
      1. เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมทั้งประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว
      2. สร้างมาตรฐานการบริการให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจในทุกครั้งของการเดินทาง
      3. สร้างบุคลากรด้านการนำเที่ยวให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่แนวหน้าของประเทศและสามารถแข่งขันงานด้านการบริการกับนานาประเทศทั่วโลกได้
      4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาบริการลูกค้าและพัฒนาองค์กร
      5. ใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายต่อสังคม
      1. ให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลต่างๆ เท่าที่โอกาสเหมาะและเอื้ออำนวย โดยความเต็มใจ
      2. สร้างสรรค์และสนับสนุนสังคมการท่องเที่ยว รวมทั้งให้การสนับสนุนนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาฝึกงานในบริษัท ให้เข้าใจจริงและนำไปประกอบอาชีพได้
      3. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน


 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.